NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

2016

Od 13. do 28. října 2016 je na hlavním nádraží v Olomouci přístupná pojízdná expozice Legiovlaku. Expozice je otevřena ve všední dny od 8 do 16, o víkendu pak od 9 do 16 hodin. Vstup zdatma.

Správní rada  NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (dále jen NOK)  na svém  43. zasedání dne 18.5.2016 zvolila...

Dne 1. března 2016 proběhlo v Muzeu hlavního města Prahy slavnostní vyhlášení DMS sbírky na podporu opravy vozu Calm.