NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Historické osobní vozy – Nadace okřídlené kolo již podpořila opravu několika historických hnacích vozidel – lokomotiv. Historie cestování po železnici je však úzce spojena s přepravou osob.

Proto odborná komise NOK doporučila Správní radě nadace, aby se zaměřila na podporu projektů na obnovu a restaurování historických osobních vozů. Vždyť právě cestováním v historických vozech při zvláštních jízdách poznává veřejnost vývoj kultury cestování po železnici.

Restaurování jednoho osobního vozu 3. třídy s dřevěnými lavicemi je dnes stejně nákladné jako oprava malé parní lokomotivy. Vážíme si proto všech osob i firem, které se rozhodnou nám pomoci!
 

DOKONČENÉ PROJEKTY

Hlavní projekty podpořené Nadací okřídlené kolo. Mimo to nadace podpořila řadu menších projektů, výstav se železniční tématikou a srazů historických železničních vozidel.
 

1435 EP 1000 – parní lokomotiva; rok výroby 1956; sbírka Národního technického muzea; provozuje Depo historických vozidel Českých drah a.s. ve spolupráci s občanským sdružením Společnost železniční, výtopna Veselí nad Moravou

464.202 – parní lokomotiva; rok výroby 1956; sbírka Národního technického muzea; provozuje Depo historických vozidel Českých drah a.s.; lokomotiva je deponována v pobočce Železničního muzea ČD v Olomouci

314.303 – parní lokomotiva; rok výroby 1898; sbírka podnikového muzea Českých drah a.s.; provozuje Depo historických vozidel Českých drah a.s.; lokomotiva je deponována v pobočce Železničního muzea ČD v Olomouci

M 124.001 – parní motorový vůz; rok výroby 1903; sbírka Národního technického muzea; provozuje Depo historických vozidel Českých drah a.s.; motorový vůz je deponován v Železničním muzeu ČD v Lužné u Rakovníka

Salonní vůz následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este; postaven 1909 ; sbírka Národního technického muzea