NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

2014

Ve čtvrtek 2. října 2014 proběhlo v areálu firmy DPOV, a.s. v Přerově slavnostní představení opravené parní lokomotivy 464.202. Děkujeme všem dárcům za poskytnuté příspěvky – soukromé osoby i firmy pomohly a podpořily projekt opravy skrze Nadaci Okřídlené kolo finančními dary v celkové výši 500 000 Kč.

Předkládáme Vám Výroční zprávu Nadace Okřídlené kolo za rok 2013.