NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

2013

Předkládáme Vám Výroční zprávu Nadace Okřídlené kolo za rok 2012