NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com

2012

Předkládáme Vám Výroční zprávu Nadace Okřídlené kolo za rok 2011.