NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52, PŘEROV, nadaceok@gmail.com