Hlavní stránka
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56, 751 52  Přerov Tel.: +420 972 734 223, +420 581 203 747

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (dále jen nadace) je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, dražních staveb, zařízení a  vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a. s. a Národního technického muzea, ale i jiných dražních i nedrážních subjektů.

Pro naplnění svého poslání nadace:

  1. úzce spolupracuje s Českými drahami, a. s., Správou železniční dopravní cesty, s. o., Národním technickým muzeem v Praze, odborovým sdružením železničářů, Federací strojvůdců, unií železničních zaměstnanců, zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel     
  2. na základě vzájemné výměny zkušeností spolupracuje s dalšími neziskovými subjekty zaměřenými na drážní problematiku, a to v České republice i v zahraničí
  3. oslovuje sponzory za účelem získávání finančních prostředků, případně movitého i nemovitého majetku pro naplnění cíle a poslání nadace
  4. prosazuje účinnou reklamu na pomoc záchrany cenných historických kulturních památek v oblasti železničních kolejových vozidel
  5. poskytuje nadační příspěvky na nostalgické významné společenské akce související s historií železnice (např. památníky, pamětní desky, výročí zasloužilých členů, atd.)

 

 

Facebook
Okřídlené kolo
Přerov, Kojetínská 56, 751 52.
Tel.: +420 972 734 223 | e-mail: info@media3.cz
Created by Studio Adler © 1998-2018
A